Promotorzy i obszary badawcze

prof. dr hab. Paweł Cięszczyk
publikacje
prof. dr hab. Roman Kalina
publikacje
prof. dr hab. Radosław Laskowski
publikacje
prof. dr hab. Stanisław Sawczyn
publikacje
Doskonalenie treningu sportowego i próby określenia zdolności adaptacyjnych organizmu ludzkiego do wysiłku fizycznego w poszukiwaniu
nowych rozwiązań w zakresie efektywności procesu treningowego w gimnastyce artystycznej, dyscyplinach sportowych o złożonej strukturze
ruchu, wybranych dyscyplinach sportowych i treningu zdrowia
dr hab. Marcin Białas
publikacje
dr hab. Barbara Duda-Biernacka, prof. AWFiS
publikacje
dr hab. Marcin Dornowski, prof. AWFiS
publikacje
dr hab. Włodzimierz Erdmann, prof AWFiS
publikacje
dr hab. Piotr Godlewski, prof. AWFiS
publikacje
dr hab. Ireneusz Haponiuk, prof. AWFiS
publikacje
dr hab. Władysław Jagiełło, prof. AWFiS
publikacje
dr hab. Tadeusz Jasiński, prof. AWFiS
publikacje
dr hab. Zbigniew Jastrzębski, prof. AWFiS
publikacje
dr hab. Aleksandra Jażdżewska, prof. AWFiS
publikacje
dr hab. Mariusz Kaczmarczyk, prof. AWFiS
publikacje
dr hab. Jan Jacek Kaczor, prof. AWFiS
publikacje
dr hab. Barbara Kaczorowska-Hać, prof. AWFiS
publikacje
dr hab. Andrzej Kochanowicz, prof. AWFiS
publikacje
dr hab. Kazimierz Kochanowicz, prof. AWFiS
publikacje
dr hab. Agata Leońska-Duniec, prof. AWFiS
publikacje
dr hab. Katarzyna Leźnicka, prof. AWFiS
publikacje
dr hab. Mariusz Lipowski, prof. AWFiS
publikacje
Psychologia zdrowia: motywacyjna funkcja celu aktywności fizycznej, aktywność fizyczna w kontekście ryzykownych zachowań
Psychologia sportu: psychologiczne determinanty sukcesu sportowego, psychologiczne aspekty sportu dzieci i młodzieży
Obraz ciała: rola aktywności fizycznej w kształtowaniu body image
dr hab. Agnieszka Maciejewska-Skrendo, prof. AWFiS
publikacje
Genetyczne podstawy fenotypów sprawności fizycznej
Genetyczne uwarunkowania umiejętności umysłowych sportowców i genetyczne podłoże tolerancji na ból analizowane na poziomie genomowym
Zmiany ekspresji genów obserwowane w odpowiedzi na trening na poziomie transkryptomicznym
dr hab. Waldemar Moska, prof. AWFiS
publikacje
dr hab. Jacek Olszewski-Strzyżowski, prof. AWFiS
publikacje
dr hab. Zbigniew Ossowski, prof. AWFiS
publikacje
dr hab. Katarzyna Prusik, prof. AWFiS
publikacje
dr hab. Krzysztof Prusik, prof. AWFiS
publikacje
dr hab. Wojciech Przybylski, prof. AWFiS
publikacje
dr hab. Wojciech Ratkowski, prof. AWFiS
publikacje
dr hab. Marek Sawczuk, prof. AWFiS
publikacje
Genetyka sportu – genetyczne uwarunkowania sprawności fizycznej
Genomika żywieniowa – związek między ludzkim genomem a żywieniem i jego wpływ na zdrowie ludzi
dr hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS
publikacje
dr hab. Andrzej Szwarc, prof. AWFiS
publikacje
dr hab. Tomasz Tomiak, prof. AWFiS
publikacje
dr hab. Józef Zawadzki, prof. AWFiS
publikacje
dr hab. Piotr Zieliński, prof. AWFiS
publikacje
dr hab. Artur Ziółkowski, prof. AWFiS
publikacje