Ogłoszenia

Dostęp testowy do bazy ACADEMIC RESEARCH SOURCE – niezbędne informacje

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: „Młody Naukowiec Część VIII- Nauki Interdyscyplinarne” Konferencja on-line 25-27.11.2019 r.  Formularz zgłoszenia Wymogi edytorskie

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: „Badania Młodych Naukowców Część V- Nauki Interdyscyplinarne”termin przyjmowania zgłoszeń wydłużony do 30.11.2019Konferencja stacjonarna 13.12.2019 r. Formularz zgłoszenia Wymogi edytorskie

VI Edycja KONFERENCJI dla MŁODYCH NAUKOWCÓW nt. Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki Poznań 30.11.2019 Warszawa 7.12.2019 Wrocław 8.12.2019 Kraków 14.12.2019.
  
 WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY:
 Link:
 https://doktorant.com.pl/index.php/nwdpn2019-vi-edycja
 Rekrutacja: przedłużona do 24.10.2019.