Dnia 30 maja 2019 roku Rektor AWFiS w Gdańsku prof. Waldemar Moska utworzył Szkołę Doktorska Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, która 1 października 2019 roku rozpocznie kształcenie w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej.

Wysokiej jakości kształcenie w Szkole Doktorskiej AWFiS w Gdańsku jest możliwe dzięki współpracy z wybitnymi profesorami oraz uczestniczeniu w istniejących zespołach badawczych prowadzonych przez znakomitych naukowców.

Zarządzenie Rektora o utworzeniu Szkoły Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku